DISCLAIMER


Het intellectuele eigendomsrecht op deze website inclusief de inhoud ligt bij BramArt.
De aanwezige informatie mag zonder onze voorafgaande toestemming worden gepubliceerd op voorwaarde dat duidelijke bronvermelding is opgenomen. De uitgever dient een exemplaar van de media waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De op deze site getoonde informatie is met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is.
BramArt behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

BramArt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Tevens aanvaardt BramArt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen. BramArt garandeert niet dat aan haar toegezonden elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.
In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Voor het gebruikte beeldmateriaal van derden heeft BramArt toestemming verkregen van de eigenaar.
Bij eventueel onrechtmatig gebruik maken van materiaal dient men contact met BramArt op te nemen.