AVG-PRIVACY

BramArt verwerkt alle verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als dit noodzakelijk is voor het verrichten van de dienstverlening en/of het kunnen onderhouden van persoonlijk contact. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online contact zoekt, middels het contactformulier of per e-mail.

BramArt respecteert de privacy van al haar website gebruikers en draagt zorg dat verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door persoonsgegevens te verstrekken gaat men akkoord dat deze overeenkomstig dit privacy statement worden gebruikt. BramArt gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven om informatie, diensten of producten aan te vragen en maakt hierbij geen gebruik van cookies. BramArt legt alleen gegevens vast voor uitvoering van de opdracht. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan een overheidsorgaan, tenzij BramArt hiertoe wettelijk verplicht is.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, toestemming voor het registreren van hun gegevens en toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Voor meer informatie kunt u contact met BramArt opnemen.